Privacyverklaring

Scheidingspraktijk Kintsugi hecht waarde aan helderheid.
Ook wat betreft jouw privacy en het gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

Graag leggen wij in deze Privacyverklaring uit hoe wij jouw gegevens als cliënt en/of als websitebezoeker verwerken en bewaren. Ook kun je hierin vinden welke rechten jij hebt en hoe jij deze uit uitoefenen.
Uiteraard handelen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij hebben jouw persoonsgevens nodig voor het leveren van onze diensten en 
voor het uitsturen van communicatie. 

Onze diensten zijn omschreven in een overeenkomst en kunnen bijvoorbeeld een ADR-opdracht zijn zoals scheidingsadvies, begeleiding, bemiddeling, mediation, het geven van bindend of niet-bindend advies, coaching, etc.
Onder communicatie valt bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, maar ook een afspraak bevestiging of het uitsturen van een factuur.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en gebruikt?

Voor onze diensten hebben wij contactgegevens zoals jouw naam, (e-mail)adres, woonplaats, telefoonnummer, geboorteplaats- en datum nodig. 
Daarnaast hebben wij een wettelijke verplichting om naar jouw legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken bij aanvang van onze werkzaamheden. 
Ook zullen wij een dossier aanleggen waarin aantekeningen, notities en financiële informatie zoals hypotheek, pensioen en vergelijkbare persoonlijke documenten worden opgenomen.
Als je onze (potentiële) cliënt bent, dan stem je automatisch in met onze Algemene Voorwaarden en deze Privacyverklaring.  Dit kun je terugvinden in de overeenkomst die je hebt getekend.

 Als je onze website scheidingspraktijk-kintsugi.nl bezoekt, dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Lees hierover meer in de Cookieverklaring. 

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij Scheidingspraktijk Kintsugi?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alleen degenen die iets met jouw data te maken hebben kunnen daarbij. 

 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in lijn met de wettelijke verplichting en in ieder geval totdat onze werkzaamheden voor jou zijn beëindigd. 

Hoe zit het met het delen van mijn persoonsgegevens met derde partijen?

 Dat doen wij niet!
Tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer het noodzakelijk is om de afgesproken diensten uit te voeren.
Denk hierbij aan het inschakelen van een advocaat voor het indienen van documenten bij de rechtbank of een financieel adviseur die advies geeft over hypotheken. 
Tenslotte kunnen wij ook gegevens met derden delen wanneer dat is vereist op grond van wet- en regelgeving. Gegevens zullen dan worden gedeeld met de betreffende toezichthouder of overheidsinstantie.
In al deze gevallen zal er een verwerkersovereenkomst worden afgesloten die de bescherming en beveiliging van jouw persoonsgegevens waarborgt en in lijn is met de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden.

Wat zijn mijn rechten?

Jij als cliënt en/of websitebezoeker hebt het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid. 

Wil jij jouw privacy rechten uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar hello@scheidingspraktijk-kintsugi.nl met “Privacy” als onderwerp. 
Wij behandelen jouw e-mail op korte termijn en in ieder geval binnen 1 maand. 
Ben je niet tevreden? Komen wij er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Wordt deze Privacyverklaring bijgehouden?

Scheidingspraktijk Kintusgi kan deze Privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De meest recente versie dateert van 14 mei 2024 en staat op de website www.scheidingspraktijk-kintsugi.nl. 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring of wil je meer weten over jouw privacy?

Neem dan gerust contact met ons op:

hello@scheidingspraktijk-kintsugi.nl

Praktijkadres:
Tuinbouwweg 19C
3602 AT Maarssen

KvK nummer: 93113684

 

  Scheidingspraktijk Kintsgui

  Scheidingsadvies, begeleiding en bemiddeling

  Chat openen
  1
  Scan de code
  Hi 👋
  Hoe kan ik je helpen?